Rekvizīti

VirginiaCare zīmolu (VC-Secret) pārstāv uzņēmums:

RCMDT GmbH 
Bussardstrasse 6
68753 Waghausel
Vācija 

Tel .: 0725495959315
E-pasts: info@virginia-care.com 

Pārdošanas nodokļa identifikācijas numurs saskaņā ar § 27 pārdošanas nodokļa likumu: DE815292348

Platforma Eiropas komisijas strīdu izšķiršanu tiešsaistē: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Mums nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā, bet mēs parasti esam gatavi to darīt.